A  A  A      

แนะนำบุคลากร
นาง นันทพร เสขกุล
สถิติเว็บ :
หน้าหลัก >> ข่าวสารประชาสัมพันธ์ >> งานทะเบียนนักเรียนปรับเปลี่ยนวิธีและหลักเกณฑ์การขอหลักฐานการศึกษา
งานทะเบียนนักเรียนปรับเปลี่ยนวิธีและหลักเกณฑ์การขอหลักฐานการศึกษา
วันที่ : ศุกร์ ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 08:36:17 | อ่าน : 2169 ครั้ง

      โดยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 นี้งานทะเบียนได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีและหลักเกณฑ์การขอหลักฐานการศึกษาของนักเรียนเพื่อป้องกันการขอหลักฐานแล้วไม่มารับ โดยหลักเกณฑ์ มีดังนี

หลักฐานที่นักเรียนสามารถขอได้ มี 3 อย่างคือ

  1. ปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือผลการเรียนทั้งหมดตั้งแต่เรียนมา)
  2. ปพ.6 (แบบรายงานประจำตัวนักเรียน รายภาคเรียน) 
  3. ปพ.7 (ใบรับรองผลการเรียน หรือรับรองการเป็นนักเรียน)

      โดยระเบียบการขอหลักฐานแต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันไป โดยใบ ปพ.1 และ ปพ.7 ตั้งใช้รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้งครึ่งเท่านั้น โดยนักเรียนต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบที่วางใว้ดังนี้

  1. เวลาในการยื่นคำร้องขอหลักฐานการศึกษา คือ ตั้งแต่ 07.30-11.00 น.
  2. เวลารับหลักฐานการศึกษาคือตั้งแต่ 15.00 น. ขึ้นไป
  3. นักเรียนต้องมาเขียนคำร้องขอหลักฐานการศึกษา พร้อมแนบรูปถ่ายของนักเรียน และบัตรประจำตัวนักเีรียนมาด้วย (หากไม่มีบัตรประจำตัวนักเรียน สามารถขอทำบัตรได้ที่งานกิจการนักเรียน)
  4. การรับเอกสารหลักฐานการศึกษานั้น นักเรียนต้องมารับเอกสารด้วยตัวเอง (ห้ามให้เพื่อนมารับ) โดย ต้องเซ็นรับหลักฐานในเอกสารที่งานทะเบียนจัดทำใว้ให้

ระเบียบของรูปถ่าย

  • รูปถ่ายนักเรียนต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง ใส่ชุดนักเรียนที่มีป้ายชื่อ และ หมายเลยเลขประจำตัวนักเรียน ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่น ทรงผมต้องเป็นไปตามกฏระเบียบของโรงเรียน และถ่ายใว้ไม่เกิน 6 เดือน (หากรูปถ่ายที่ยื่นมาพร้อมหลักฐานนั้นผิดระเบียบ งานทะเบียนจะไม่ออกหลักฐานให้)

นักเรียนสามารถดูตัวอย่างและขั้นตอนการขอหลักฐานได้ที่อบร์ดหน้าห้องวิชาการ

tags : หลักฐานการศึกษา, ปพ.1, ปพ.6, ปพ.7, งานทะเบียน,