0) { //ตรวจสอบแผนก ถ้าอยู่หลายแผนกให้ ถือเอาแผนกแรก $sql1="SELECT * from position where person_id='".$r['person_id']."' order by position_id limit 0,1"; $result1=mysql_db_query($dbname,$sql1); $r1=mysql_fetch_array($result1); //ตรวจสอบชื่อแผนก $sql2="SELECT * from department where department_id='".$r1['department_id']."'"; $result2=mysql_db_query($dbname,$sql2); $r2=mysql_fetch_array($result2); $_SESSION['person_login']=$r['person_id'];// session ID $_SESSION['person_name']=$r['person_name']; //session ชื่อ $_SESSION['person_department']=$r1['department_id']; //session ID แผนก $_SESSION['person_department_name']=$r2['department_name']; //session ชื่อแผนก } } } //ระบบบุคลากรออนไลน์ if(isset($_SESSION['person_login']) && $_SESSION['person_login']!=""){ //ตรวจสอบค่า session ต้องไม่เป็นค่าว่าง $sql="SELECT * FROM memberonline WHERE onlineMemberID='".$_SESSION['person_login']."' "; //เช็คจากฐานข้อมูลว่ามีข้อมูล id กับ session ตรงกันใหม $result=mysql_db_query($dbname,$sql); $num=mysql_num_rows($result); if ($num<=0) { // ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่ ให้เพิ่มข้อมูล id ชื่อ และ เวลาที่เข้ามาในระบบ $sql1="INSERT INTO memberonline VALUES('','".$_SESSION['person_login']."','".$_SESSION['person_name']."','".time()."')"; $result1=mysql_db_query($dbname,$sql1); } else { // ถ้ามีข้อมูลอยู่ตรวจสอบว่าอยู่ในระบบเกิน 160 วินาทีรึยัง ถ้าเกิน ให้ลบข้อมูล โดยคิดจาก เวลาปัจุบัน ลบ เวลาที่เข้ามา ได้ เกิน 160 ทำการลบข้อมูลทันที $sql2="DELETE FROM memberonline WHERE unix_timestamp( ) - onlineTimestamp > 1060"; $result2=mysql_db_query($dbname,$sql2); } } else if ($_SESSION['person_login']==""){// ถ้าค่า session หายแสดงว่าออกจากระบบ หรือปิดหน้า page ไปแล้ว ให้ลบข้อมูลออนไลน์ $sql2="DELETE FROM memberonline WHERE unix_timestamp( ) - onlineTimestamp > 1500"; $result2=mysql_db_query($dbname,$sql2); } //จบระบบบุคลากรออนไลน์ ?> <? echo "".$showtitle."".$explain."" ;?> " /> "/>
PKC Youtube
 
PKC Facebook
 
ค้นหาข้อมูลโรงเรียน :
pkc Google
"admin" and $_GET['name']<>"admin/popular" and $_GET['name']<>"admin/news" and $_GET['name']<>"admin/contact" and $_GET['name']<>"admin/page" and $_GET['name']<>"admin/event" and $_GET['name']<>"admin/editortalk" and $_GET['name']<>"admin/admin_user" and $_GET['name']<>"admin/download" and $_GET['name']<>"admin/videos" and $_GET['name']<>"admin/personnel" and $_GET['name']<>"admin/department") { ?>
เมนูหลัก
"") {?>
หน้าหลัก
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ผลงานทางวิชาการ
ปฏิทินกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
วิดีโอ (VIDEOS)
ประวัติบุคคลากร
เอกสารดาวน์โหลด
ติดต่อโรงเรียน
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
แนะนำบุคคลากร
เข้าสู่ระบบ
ปฏิทินกิจกรรม
getMonthView($month, $year); ?>  
ข้อมูลสารสนเทศ

เพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพควรใช้
Browser Google chrome,Mozilla Firefox 15+
Prakhonchaipittayakhom School
world class standard school
Prakhonchai, Buriram 31140 Tel.044-671484
Power By : www.srenon.com