ข่าวประกาศการรับสมัคร นักเรียน


-------------------------------------------------------------------

ให้นักเรียนทุกคน ตรวจสอบข้อมูล รายชื่อ/เลขที่สมัครสอบ/เลขที่นั่งสอบ/ห้องสอบ/ชื่อโรงเรียน
หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ มาแจ้งแก้ไขข้อมูล ในวันสอบ
ตั้งแต่เวลา 08.30-09.00 น. ที่ห้องวิชาการ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
--------------------------------------------------------------------
ม.1 สอบ วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558
ม.4 สอบ วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558
* นักเรียนต้องเข้าสอบทุกคน เพื่อสอบคัดเลือก/จัดชั้นเรียน
---------------------------------------------------------------------

ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบมาแสดงตน ทุกคน

---------------------------------------------------------------------
เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

----------------------------------------------------------------------


เข้าหน้าหลัก